Snikmotiverende intervju


Et vanlig spørsmål jeg får fra deltakere på foredrag eller kurs: "Kan man gjøre motiverende intervju, for eksempel på barna, uten at de merker det?" Eller sagt på en annen måte: funker det med snikmotiverende intervju?

Det korte svaret er nei. Det lange svaret får du her:

Eksempel på snikmotiverende intervju

Jeg husker en gang jeg da jeg jobbet som lege på akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål. Jeg hadde kveldsvakt og tok imot en eldre kvinne som ble innlagt for depresjon. Jeg hadde innkomstsamtalen med henne hvor man spør om alt mulig for å få en komplett sykehistorie som utgangspunkt for oppholdet.

Et av spørsmålene var "røyker du?". "Ja" svarte pasienten. Jeg noterte det ned og spurte, litt på refleks "Har du vurdert å slutte?" "Ja, jeg har egentlig det!" svarte pasienten. Jeg hadde i den perioden nylig hatt noen fantastiske røykesluttsamtaler, og klarte ikke dy meg fra å stille noen spørsmål fra ambivalensfirkanten. "Hva er fordelene med å røyke? Hva er ulempene?"

Den eldre kvinnen svarte så godt hun klarte, men fikk etter hvert et fortvilet uttrykk i ansiktet, før hun utbrøt. "Hva er dette for noe?! Er dette et forhør?!"

Jeg husker den situasjonen godt. Jeg hadde blitt ivrig og latt meg rive med til å gjøre et motiverende intervju, uten å avklare det med pasienten først, og uten å forklare hva eller hvorfor jeg spurte som jeg gjorde. Det ledet til at pasienten ble forvirra og sur. Ikke rart! Hun hadde tidligere på dagen vært i lange samtaler på legevakten i forbindelse med innleggelsen, og var helt utslitt. Hun trengte å komme inn på avdelingen, få middag og få lagt seg. Det var ikke tiden for å ha et motiverende intervju der og da. Jeg unnskyldte meg, gjorde ferdig innkomstsamtalen og fikk sagt god natt.

Hvorfor ikke snikmotivere?

For det første, en av grunnholdningene er at et motiverende intervju er et samarbeid. Vi gjør ikke et motiverende intervju PÅ personen, vi gjør det MED personen. Det er helt essensielt at vedkommende er inneforstått med hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Tydelig kommunikasjon om dette er nødvendig for at samtalen i det hele tatt skal kunne kalles et motiverende intervju

For det andre, snikmotiverende intervju er ikke særlig effektivt. Effekten av et motiverende intervju kommer ikke av å stille spørsmålene fra ambivalensfirkanten i seg selv. Effekten kommer av at personen har en intensjon om å gjøre en endring, og DERMED utforsker spørsmålene fra ambivalensfirkanten. Intensjonen er superviktig!

Jeg har i en tidligere utgave av nyhetsbrevet fortalt om mine første erfaringer med motiverende intervju fra da jeg var i praksis på medisinstudiet. Jeg satte opp samtaler med pasienter som ønsket hjelp til å slutte å røyke. En interessant lærdom: en av pasientene hadde allerede sluttet før hun kom til samtalen! Bare det at hun hadde takket ja til å ha en samtale om røyking satte i gang en prosess hos henne som ledet til at hun gjorde endringer i livet.

Endringsprosessen starter først når personen bestemmer seg for at de vil utforske en endring, og at de setter av tid til å snakke om det.

Snikmotiverende intervju kan være fristende, særlig for oss som har mange gode erfaringer med at folk får masse motivasjon og glede av å svare på spørsmålene, blant annet de i ambivalensfirkanten. Men, vi må huske på at et motiverende intervju er noe personen gjør MED oss, og krever at alle er inneforstått med hva vi driver med, hvordan vi gjør det og hvorfor. God kommunikasjon, en felles agenda og avklarte roller og rammer er et krav for å ha et godt motiverende intervju. Det er også mye mer effektivt når personen får forberede seg mentalt til samtalen.

Avslutning

Jeg håper du liker å få disse epostene. Det er nå over 400 personer som er påmeldt dette nyhetsbrevet. Det føles bra å kunne dele erfaringer og lærdom fra min motiverende intervju-tilværelse med dere. Hvis du har ønsker om hva jeg skal ta opp i neste ukes nyhetsbrev, si gjerne fra ved å svare på denne eposten. Og del gjerne nyhetsbrevet videre med andre du tror kan ha glede av det.

Meld deg på nyhetsbrevet her: https://hermanegenberg.ck.page/
Nettside med kontaktskjema her: https://www.hermanegenberg.com/
Link til podkaster og musikk her: https://linktr.ee/hermanegenberg

Herman Egenberg

Lege, phd-stipendiat og motiverende intervju-lærer ved UiO. Skriver og lager podkast om motivasjon, endring, psykologi og kommunikasjon.

Read more from Herman Egenberg

Hva er indre og ytre motivasjon? Forskere har i mange år ment at atferden til oss mennesker drives av to forskjellige former for motivasjon, indre og ytre. Man ser på menneskets drivkraft som todelt. Det er som om vi har to forskjellige motorer. Den indre motivasjonen driver oss til å gjøre handlinger fordi handlingen føles bra i seg selv, fordi vi liker å gjøre det, eller fordi handlingen føles meningsfull. Når vi leser en bok fordi vi synes den er spennende, drives vi av indre motivasjon....

Sommerprosjekt med bokskriving Jeg har bestemt meg for å bruke juli til å jobbe med boka mi. Jeg gruer meg litt. Tidligere, når jeg har jeg hatt lengre skriveperioder, har det vært utfordrende. Det er vanskelig å få gjort like mye som jeg håper før jeg starter. Denne gangen har jeg valgt å eksperimentere med en ny arbeidsflyt som jeg håper vil bidra til å bevare gnisten gjennom hele sommeren. Prøver ut ny arbeidsflyt Det første jeg gjør når jeg kommer til pulten er å åpne Microsoft Teams....

"Motiverende intervju" er et dårlig navn Motiverende intervju-metoden har spredd seg over hele verden, og brukes i stadig flere bransjer. Metoden har blitt populær fordi den er klok, effektiv og nyttig for å ha samtaler om endring. Jeg er stor fan av motiverende intervju, men jeg er IKKE så fan av navnet. Navnet motiverende intervju er usexy. Man får ikke lyst til å bli utsatt for et motiverende intervju. Navnet er heller ikke særlig beskrivende. Et motiverende intervju føles hverken som et...