profile

Herman Egenberg

Lege, phd-stipendiat og motiverende intervju-lærer ved UiO. Skriver og lager podkast om motivasjon, endring, psykologi og kommunikasjon.

Featured Post

Indre og ytre motivasjon

Hva er indre og ytre motivasjon? Forskere har i mange år ment at atferden til oss mennesker drives av to forskjellige former for motivasjon, indre og ytre. Man ser på menneskets drivkraft som todelt. Det er som om vi har to forskjellige motorer. Den indre motivasjonen driver oss til å gjøre handlinger fordi handlingen føles bra i seg selv, fordi vi liker å gjøre det, eller fordi handlingen føles meningsfull. Når vi leser en bok fordi vi synes den er spennende, drives vi av indre motivasjon....

Sommerprosjekt med bokskriving Jeg har bestemt meg for å bruke juli til å jobbe med boka mi. Jeg gruer meg litt. Tidligere, når jeg har jeg hatt lengre skriveperioder, har det vært utfordrende. Det er vanskelig å få gjort like mye som jeg håper før jeg starter. Denne gangen har jeg valgt å eksperimentere med en ny arbeidsflyt som jeg håper vil bidra til å bevare gnisten gjennom hele sommeren. Prøver ut ny arbeidsflyt Det første jeg gjør når jeg kommer til pulten er å åpne Microsoft Teams....

"Motiverende intervju" er et dårlig navn Motiverende intervju-metoden har spredd seg over hele verden, og brukes i stadig flere bransjer. Metoden har blitt populær fordi den er klok, effektiv og nyttig for å ha samtaler om endring. Jeg er stor fan av motiverende intervju, men jeg er IKKE så fan av navnet. Navnet motiverende intervju er usexy. Man får ikke lyst til å bli utsatt for et motiverende intervju. Navnet er heller ikke særlig beskrivende. Et motiverende intervju føles hverken som et...

"Er ikke aksept bare å sy puter under armene på folk?" Hvorfor virker motiverende intervju? Hvordan har det seg at å snakke med en aksepterende og lyttende samtalepartner kan ha så mye å si for om folk klarer å gjennomføre endring i livet sitt? En av grunnholdningene i motiverende intervju er aksept. Det kan virke rart at det er motiverende å vise aksept. Man skulle kanskje tro at hvis man møtte folk med aksept, så ville det føre til at de slappet av, og ikke gjorde endringer. Det er lett å...

En av de fire sentrale kommunikasjonsferdighetene i motiverende intervju er å "bekrefte". Det er viktig å validere personen vi snakker med. Dette bidrar til å skape en trygg ramme rundt samtalen og en god allianse for samarbeid. En vanlig "feil" jeg ser hos studenter er at man forveksler validering/bekreftelse med å gi komplimenter. Når vi snakker med noen om endring faller det ofte naturlig å si noe hyggelig til den andre. "Så flink du er som har klart å slutte å snuse!", "Du er utrolig...

En lam mann fra Vietnam For noen år siden gravde arkeologer fram et interessant funn i Vietnam. Når de undersøkte levningene fra en 4000 år gammel gravplass fant de et menneske på omtrent 30 år med en alvorlig medfødt skjelettsykdom. Ut ifra undersøkelsene kunne forskerne anslå at han hadde vært lam og totalt hjelpetrengende i over ti år. Likevel var han blitt tatt vare på av sine egne. Bilde av fossilet fra 4000 år siden. Man kan se at personen var funksjonshemmet, blant annet ved at arm- og...

I den nyeste utgaven av motiverende intervju-boka til Miller og Rollnick, har de endret på noen av begrepene. (Jeg har skrevet om oppdateringen i et tidligere brev her) En av endringene er at begrepet fremkalling har blitt endret til forsterking. (På engelsk empowering). Tidligere ble begrepet fremkalling brukt både som en del av prosessen i motiverende intervju, og som en av de fire MI-holdningene. Nå er det lagt opp slik. Motiverende intervju-prosessen Engasjere Fokusere Fremkalling...

En vanlig misforståelse om motiverende intervju er at "Man må aldri gi råd" Mange samtaler om endring består av for mye råd og informasjon, og for lite utforsking og lytting. Det er likevel mange samtaler hvor det passer å gi personen råd om endringen sin. Hvis en person for eksempel sliter med søvn, kan det godt hende at vi har noen gode råd som kan hjelpe, men hvordan gir vi råd på en god måte? Ikke gi råd for tidlig Den vanlige feilen er at vi gir for mange råd, og for tidlig i samtalen....

Jeg intervjuet nylig Anniken Binz til podkasten min. Anniken har lang erfaring med coaching og mental trening og jeg var interessert i å lære mer om hva som var forskjellen på coaching og motiverende intervju. Episoden kan høres her. Hva er coaching? Jeg har klippet denne definisjonen fra Den Norske CoachForening: "Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende situasjon til en ønsket endring...

Et vanlig spørsmål jeg får fra deltakere på foredrag eller kurs: "Kan man gjøre motiverende intervju, for eksempel på barna, uten at de merker det?" Eller sagt på en annen måte: funker det med snikmotiverende intervju? Det korte svaret er nei. Det lange svaret får du her: Eksempel på snikmotiverende intervju Jeg husker en gang jeg da jeg jobbet som lege på akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål. Jeg hadde kveldsvakt og tok imot en eldre kvinne som ble innlagt for depresjon. Jeg hadde...